Zicht op het Rokin met in het midden de Kalverstraat in 1895

Rokin schild. vergrot


Aan de linkerkant van de mast op de boot is iets naar boven nog net een groen luik te zien. Dat is op de 4e etage van Andries de Jong. Onder de dakgoot staat over de volle breedte van het pand TOUWWERK. Men moet het weten om te kunnen lezen. In 1888 verhuist Herman Krom naar de Singel 477 en heeft een paar jaar daarvoor al de zaak Andries de Jong van zijn vader overgenomen. Voorouders van Andries de Jong hebben de zaak 100 jaar eerder, in 1787, gesticht. Evenals de naam Andries de Jong wordt de onderneming ook tot heden dage door nazaten in opvolging door een zoon, weer een zoon, volgende zoon en nog een zoon van Herman Krom . . voortgezet.