De Munt en de 5 Engelsche huizen.

IMG_20150226_0002

Andries de Jong Sr bezat de eerste twee huizen vanaf de Munttoren gerekend. (adressen D 55 en D 56), later had zijn zoon Andries de Jong Jr. nog een derde en wel nummer D 57. Daarmee had de familie de Jong toen drie van de vijf panden.
Echter de meest dichtsbijzijnde aan de Munttoren kant, waar Johan Lodewijk Krom ging wonen, werd gesloopt in 1864 en de andere vier in 1877.
Nu vond in Amsterdam in 1875 een omnummering plaats. De Engelsche huizen werden vanaf de Munttoren gerekend nummers 7, 5, 3 en 1. Nummer 9, het vroegere D 55 was al gesloopt en heeft dus nooit echt bestaan als adres.
Andries de Jong jr. woonde op D 57, dat werd dan later Schapenplein 5, maar toen was hij al overleden. Zijn moeder overleed in 1855, en Andries jr bleef in dat huis (D 57) wonen met twee dienstbodes.
met dank van Theo Wajer.

Zicht op het Rokin met in het midden de Kalverstraat in 1895

Rokin schild. vergrot
Aan de linkerkant van de mast op de boot is iets naar boven nog net een groen luik te zien. Dat is op de 4e etage van Andries de Jong. Onder de dakgoot staat over de volle breedte van het pand TOUWWERK. Men moet het weten om te kunnen lezen. In 1888 verhuist Herman Krom naar de Singel 477 en heeft een paar jaar daarvoor al de zaak Andries de Jong van zijn vader overgenomen. Voorouders van Andries de Jong hebben de zaak 100 jaar eerder, in 1787, gesticht. Evenals de naam Andries de Jong wordt de onderneming ook tot heden dage door nazaten in opvolging door een zoon, weer een zoon, volgende zoon en nog een zoon van Herman Krom . . voortgezet.

Vakmanschap is meesterschap

Grolsch-deJongWeb
Gaat u eens langs, een genoegen om te zien.. Andries de Jong – Muntplein 8 – Amsterdam
Of vanuit de luie stoel op het internet. www.AndriesdeJong.nl
Indrukwekkend & prachtig, u neemt er beslist wat van mee!!

Andries de Jong, al jaren . . . op het Muntplein !!

Het heeft toch wel iets . . en vooral voordelen als je al zo lang op hetzelfde adres bent gevestigd. Andries de Jong in 1787 opgericht en sinds 1801 aktief op het Muntplein 8 in Amsterdam, net om de hoek van de Kalverstraat bij de Munttoren. Ooit was er een reguliere schapenmarkt maar dat is een ander verhaal. De vroegere PTT bestellers kwamen dagelijks langs. Immers U herinnert zich vast nog wel . . , zij droegen van die stevige donkergrijze kostuums en reden op rijwielen met volbeladen fietstassen achterop de bagagedrager.
Hoe wonderlijk dingen kunnen gaan en gebeurtenissen worden. In de zomer van 1971 maakte een toeriste een wandeling door de stad van Amsterdam, ontdekte de winkel van Andries de Jong en kocht enige leuke spullen. Een paar maanden later, thuis in Memmingen in Duitsland 750 km ver van Amsterdam, wilde zij graag nog iets kopen maar noch de naam noch het adres . ., zij kon het zich niet herinneren en ook niet vinden.
AdeJongWPress2 Zij bedacht een bijzondere creatieve oplossing vanwege de plek bij de Munttoren die zij nog voor ogen had. Zij knipte een stukje kaart uit een plattegrond van Amsterdam, schreef er een tekst naast en een grote pijl, postzegel van 30 Pfennig erop en de Post heeft de brief keurig bezorgd. Sorry, inderdaad het waren de mannen van de PTT !!
Nu is er internet waar je alles kunt vinden. Alles even uitgebreid, prachtig en in veelvoud. Helaas of helemaal niet altijd goed duidelijk waar men is gevestigd.
Andries de Jong vindt men op het internet onder www.andriesdejong.nl en nog altijd op het Muntplein 8 te Amsterdam. U bent van harte welkom.

Andries de Jong

Wapen van Nieuwer-Amstel

Wapen van Nieuwer-Amstel

Wapen van Nieuwer-Amstel

Andries de Jong, touwslager in Amsterdam, wonende aan het Schapenplein (later Muntplein) kocht in 1825 in Nieuwer-Amstel een tweetal boerenhofsteden en weilanden gelegen langs de westelijke oever van de Amstel tussen Ouderkerk a/d Amstel en het landgoed “Oostermeer”. Deze twee boerenhofsteden waren “Meerland” en “Vischmeer”, gelegen aan de Amsteldijk aan de westelijke kant van de Amstel,wijk D 38 resp. 39.
“Oostermeer” was toen wijk D nummer 40. “Oostermeer” was vele jaren in bezit van de burgemeestersfamilie Kruimel. Joan Gerard Kruimel, burgemeester van Ouder-Amstel, kocht het landhuis in 1807 voor fl.9.800, terwijl de boerderij met dezelfde naam gekocht werd door Albertus Veldhuijzen (bron: Wikipedia,Oostermeer)..
Alle onroerende goederen van Andries de Jong bevonden zich in Nieuwer-Amstel, kadaster sectie I; op de kaart van het kadaster uit 1832 staan deze alle vermeld, t.w.395 t/m 400, 401 t/m 422, 443 t/m 473, 476, 478 en 479. Andries overleed op 2 juni 1846 en de onroerende goederen gingen over op zijn weduwe Cornelia Clasina Camps. Zij overleed op 26 September 1855, en daarna verkochten haar erfgenamen, t.w. hun drie kinderen Anna Maria Cornelia de Jong, Andries de Jong jr en Johanna Louise de Jong alle onroerende goederen. Bij deze verkoop via een veiling op 5 januari 1856 staat bij Andries en zijn zoon de vermelding rentenier.(aktes notaris J.W. Roeloffs Valk 5/1/1856).

XXXXXX kadasterkaart Nieuwer-Amstel 1832, met “Meerland” op kavel 1459, en “Vischmeer” op kavel 1449

“Meerland” (kadaster nummer I 459) werd gekocht door Klaas Gelein, veenman uit Aalsmeer, 52 jaar oud, voor fl. 1.656, en de andere onroerende goederen w.o. “Vischmeer” (kadaster nummers I 741,742, 742, 443, 445, 449, 452, 453, 454,457, 458, 463 en 684) gingen naar Pieter Houweling, meester scheepstimmerman uit de Bullewijk, Ouder-Amstel, ca. 60 jaar oud, die daarvoor fl. 12.603 betaalde. Wei werd bedongen dat de opstal bij de huismanwoning op kavel I 743 zou worden afgebroken. Door herverkaveling en herontwikkeling van kavels werden de nummers van wijk D later hoger (omdat er adressen bijkwamen), bij v. bij verkoop van de hofstede “Meerland” in 1900(akte notaris P.W. Noorweegen 24 september 1900 waarbij vijf woningen ontstonden waren de adresnummers D 69,70,71,72,73. De verkoper was de familie Kruimel, die in 1883 daar eigenaar van waren geworden; ook het landgoed “Oostermeer” verkochten (adres toen D75/76, kadaster I 427 t/m 442, akte notaris P.W. Noorweegen 29 september 1900) zij toen. Koper was de Amsterdamse makelaar J.W.H.van Staa voor fl. 34.000, namens Jan Hendrik Marlof, die er maar kort heeft
gewoond. (Geschiedenis buiten “Oostermeer”, Wikipedia).
“Vischmeer”werd verkocht in 1912 (akte notaris F.H. van den Helm 10 juli 1912, toen hofstede geheten. De kavelnummers van de hofstede en de weilanden waren door verkaveling niet meer herkenbaar. Bij deze verkoop behoorden ook een tiental woningen die gebouwd waren door de verkoper, Jacob Pinehas Wolff, voormalig sigarenfabrikant ( die woonachtig was in Parijs, en daarvoor in Amsterdam had gewoond) op kavels van/bij de voormalige boerenhofstede. De hofstede bracht op fl. 5.750 en werd gekocht door de architect Gerrit van Arkel uit Abcoude (akte notaris H.Wertheim 10/7/1912). In de akte staan geen adresnummers..

Ouderkerk en de Amsteldijk met “Meerland” en “Oostermeer”, kaart uit 1879

In 1930 werd “Oostermeer” gekocht door de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die daar zijn befaamde collectie onderbracht. Toen dat stuk van de Amsteldijk Amsteldijk-Noord, Nieuwer-Amstel/Amstelveen ging heetten werd het adres van “Oostermeer” Amsteldijk-Noord 36/37.
“Oostermeer”, thans Amsteldijk-Noord, Amstelveen “Vischmeer” of een gedeelte daarvan was bewoond tussen 1841 en 1856 door Gerrit Griffioen, veehouder, afkomstig uit Baambrugge. In het bevolkingsregister van Nieuwer-Amstel staat inderdaad bij hem als adres Amsteldijk wijk D 39. Gerrit kreeg een groot aantal kinderen uit twee huwelijken; een van die kinderen uit het eerste huwelijk was Jan Griffioen, geboren in 1841 in Kockengen. In 1856 ging Jan,hij was toenl5 jaar, terug naar Baambrugge met zijn vader. Maar in 1860 vestigde JanGriffioen zich op de boerenhofstede “Zorgmeer” aan de Amstelveenscheweg. Daar woonde de veehouder Abraham Verburg met zijn tweede vrouw Lukkea Albers en
zijn twee jongste kinderen Maria en Hendrik. In 1866 trouwde Jan Griffioen met Maria Verburg. (De verdere geschiedenis van hen is vermeld in “Boerenhofstede en Veehouderij Zorgmeer”, door Th. Wajer, Oegstgeest). Er waren veel contacten tussen de Verburgs en de Griffioens die beiden tot dezelfde christelijk gerelbrmeerde kerk behoorden.
De belangstelling voor “Vischmeer” ontstond omdat Gerrit Griffioen daar bij zijn tweede huwelijk ook als getuige had zijn zwager Klaas Verburg (getrouwd met een zus van Gerrit’s tweede vrouw), die een broer was van de Abraham Verburg, de schoonvader van Jan Griffioen zoals boven vermeld. Dus kenden die families Griffioen en Verburg elkaar al veel langer; ook behoorden zij beiden tot de christelijk gereformeerde kerk. De vraag blijft welk gedeelte van “Vischmeer” bewoond werd door de Griffioen familie, of ze daar een veehouderij hadden, en welke pacht zij betaalden aan Andries de Jong.

juni 2013 dr Th.A.J.W.Wajer

Aan de voet van de Munttoren worden nog echte vlaggen gemaakt.

Op het Muntplein in hartje Amsterdam maakt Andries de Jong al een paar honderd jaar vlaggen. Als vroegere touwslagers van vader op zoon weten zij ook echt alles van allerhande touwwerken zoals manilla, hennep, sisal in 1, 2 en driedraads. Vanzelfsprekend dat zij gespecialiseerd zijn in scheepsklokken en lantaarns. In die jaren voor 1800 heette het plein nog het Schapenplein. Je liep van het Damrak, waar toen schepen aan de kade en voor anker lagen, door de “Kalverstraat” en kwam dan vervolgens op het Schapenplein. Begin 1900 ‘omgedoopt’ naar Muntplein.
Andries de Jong op het Muntplein zal u graag vertellen over hun driekleur “oranje-blanje-bleu” oftewel rood-wit-blauw met een prachtige bijpassende oranje wimpel. Net zo eenvoudig leveren zij een vlag van Engeland, Amerika of Panama. Gaat u gerust eens langs, ook als u niets nodig heeft maar gewoon even naar binnen om te kijken en de tijd van weleer op te snuiven. U bent van harte welkom.
Kromword

Andries de Jong, de meest fraaie scheepswinkel aller tijden in het hartje van Amsterdam.

Het is de moeite waard om tijdens een bezoek aan Amsterdam daar aan het einde van de Kalverstraat, nog net voor de Munttoren, een kijkje te nemen in de winkel van Andries de Jong. Als u over de drempel stapt is het wel aardig te bedenken dat al 225 jaar vele duizenden en duizenden mensen hetzelfde deden.

Binnengekomen raakt u van de ene in de andere verbazing, prachtig koperwerk, klokken, barometers, vlaggen, mastjes voor de boot, wimpels, degelijke touwsoorten enfin kijkt u zelf maar . . . geniet ervan.
Andries de Jong website publicatie in www.winkelstories.com
Heeft u nu even geen tijd . . . dan nodigt Andries de Jong u uit een kijkje te nemen op zijn site www.andriesdejong.nl. U bent van harte welkom. Graag tot spoedig ziens.