Vandaag 70 jaar.

1607_054C

Vandaag 70 jaar. Mijn pap. Ik besef mij dat het bijzonder is, maar nog meer is het . . dat oneindige ouwehoeren met elkaar over werkelijk van alles. Wat er om gaat in de wereld, gedragingen van onszelf en naar elkaar toe. Over zijn ondernemerschap jaren geleden, over hoe we er nu in staan als ondernemer in deze tijd.

Waardevolle herinneringen en toekomstplannen. En ook zolang ik mij kan heugen over vitaminen, “wat is goed voor jou” en mindset. Uiteindelijk is hij degene die mij onbewust heeft laten kijken naar wat er in het lijf gebeurt wanneer je ongezond in het leven staat. Zowel in levensvreugde als in voeding.

We leren samen door de jaren heen en dat maakt de aankomende 70 jaar smullen.
Ik verheug mij, Marnie.

Pelisie weet niets van inbraken, te druk !!

Zondagmiddag 30 december 2012 rijden wij op de A2 richting Amsterdam. Bij afslag Maarssenbroek gaat de telefoon. Tas ligt op de achterbank, een heel gevecht om de nieuwe phone te vinden. Ja hoor te laat!! Besloten wordt om bij Breukelen af te slaan, daar te kijken en zonodig terugbellen. Na 5 minuten weer de phone en ik neem op: “U spreekt met de Alarmcentrale, op dit moment wordt bij u thuis ingebroken, kunnen wij iets voor u doen”. “Jazeker, wilt u iemand sturen, ik zit nabij Breukelen en keer zo dadelijk om richting huis”. Wij gaan racen, knikkende knietjes, water in de handen, kijken naar eventuele camera’s en onderwijl bellen naar de buren of zij poolshoogte willen nemen. Dat komt in orde. De weg lijkt wel 1200 kilometer lang. Harder, harder… Door krantenberichten denken mensen dat je daar 130 km mag rijden. Dat is niet zo en correcte borden ontbreken!!

Thuisgekomen blijkt er niets aan de hand, wel bibberende handjes en een stijve nek, het lijkt alsof je de marathon hebt gelopen. De buurman heeft rondom alles geinspecteerd en niks vreemds ontdekt. Later blijkt de garagedeur op een kier te staan. Onduidelijk blijft wie daarvan de oorzaak van is. Voor wat tuingereedschap doe je al die moeite niet. De Politie is de grote winnaar, al met na 10 dagen ligt de bon op de deurmat. Voor 23 km. te snel is de prijs een vette 193 euries. Onze plaatselijke tractor en taxichauffeur Teunis de Rijder doet zo ‘een ritje voor de helft van de helft, zegt ie. Ooit ging de ‘Pelisie’ achter inbrekers aan, mag je nu zelf doen, niet te snel en wel… betalen.

Oud papier wordt opgehaald plus 3 zakken met papier snippers . .

Nou ja . . . “oud papier”, zo zeggen wij dat toch. Als de krant van gisteren, het blaadje van de H+B club (hand en korfbal), allerlei aanbiedingen en de “Huis aan Huis” van vorige week in de papiercontainer wordt gegooid roepen wij, “da’s oud papier”. Zo vergankelijk lijkt dat te zijn. Nog geen 4 weken oud. De 3 loodzware zakken . . dat is een ander verhaal, dat is wel oud papier. Langzaam slib je dicht bij het bewaren van allerlei spullen. Voor de één zijn dat de poppen met de poppenwagen, een ander wil z’n 30 jaar oude sleetje niet kwijt. De moeder van de poppenwagen denkt dat als er ooit een dochtertje komt dan kan zij fijn met Mamma’s lieve poppen spelen. Mamma zou moeten weten dat tegen de tijd dat haar dochtertje wordt geboren heeft zij een iPhone in haar knuisje. Kindje gaat niet meer naar school want alles wat zij moet weten staat op de haar . . ja . . de iPhone.

Mamma’s grote Jongen wil wel met het sleetje spelen en de berg af, maar er tegenop lopen…”Nee Mam dat is mij teveel”. “Op mijn Nintendo is het leuker, veel meer sneeuw, ga je 3 keer zo snel en geen kouwe wind”. U vindt dat ik erg afdwaal. Ja inderdaad er ligt geen enkele verbinding en lijkt ook nergens op.
Nog gauw even over die zakken. De stelling met archiefspullen is al jaren overvol, meer bescheiden en rotzooi ervoor op de vloer als in de stelling. Twee dagen aan de slag met de papierversnipperaar. Zo lang. . . ja zeker want na hurry-on insteken raakt zo’n apparaat redelijk oververhit, slaat af en moet je een tijd wachten. Door goed aandrukken gaat er enorm veel in zo’n zak maar wordt tevens loodzwaar. Onze, overigens prachtige muziekspelende, Muziekvereniging, is er dolblij mee.

Een mint-groen t-shirt wordt snoep in Barcelona?

Het zou vlak bij het plein zijn, zo is ons gezegd. Een standhouder die op het plein in Barcelona kastanjes staat te roosteren leggen wij onze wens uit (Ppfftt..), hij vertelt ons met ‘handen & voeten’ hoe of wij bij de marktkraam kunnen komen waar wij zo heel graag een mint T-shirtje willen kopen. Na enig heen en weer lopen in die afmattende hitte, straatje in en steegje door en uit, kwamen wij overal maar niet bij een kraam waar mintgroene T-shirtjes te koop zijn. Mensenlief, waarom moet dat eigenlijk nu? Kan dat niet beter in Holland?? Naarmate wij natter worden raken in stijgende lijn ook de gemoederen verhit. Wéér naar de standhouder, weer een uitleg. Bij zijn verhaal kon je niet goed zien of hij driftig was of over-enthousiast, verstaan deed je het niet. Weer lopen en je een hekel gaat krijgen aan mintgroen.

We hoorden aan te komen op een grote overdekte markt, vervolgens naar de meest linkse rij en daarin naar de 8e gang. Wij gaan op weg en onverwachts. . . daar moet het dan zijn. Een immense hal, nu komt het goed. Binnen zetten wij de spurt erin, gaan naar de linkse rij en 8e gang. Het wordt rennen. En daar. . . op een stand zien wij een heldere haast lichtgevende kleur groen. Maar helaas geen t-shirts en die Spaanse standhouder wist van niks en wij eigenlijk ook niet meer.

“Wij komen ten Uwent”. . . in maart 1922 !

Neef Ruud en zijn vrouw Jeannette wonen in Rochester (USA). Jaarlijks komen zij naar Nederland om van de sfeer te genieten en de contacten met de famiie te onderhouden. Zij reizen dan van hot naar her, deze keer ook nog even naar Ruud’s broer Onno in Zürich.
Plots kwam een oud postzegelalbum ’ter tafel’, de verzameling van Onno’s en ook Ruud’s grootvader. Vooral leuk om te zien zijn een aantal aardige bewaard gebleven enveloppen en postkaarten, gericht aan de familie. Van het jaar 1885 tot 1922 en zelfs uit Teheran.
Deze kaart komt uit Amsterdam, van de firma J.H. van den Bosch & Co.

Daar blijft het dan ook bij. Wat komt Hr. v.d. Bosch “ten Uwent doen”? Geen idee!!

Even het telefoonboek van toen er op nageslagen* (wat is het Nederlands… toch prachtig.): Firma J.H. van den Bosch, Agenturen & Assurantiën op de Keizersgracht 347 in Amsterdam.
Op de Noorderweg in Hilversum had de Grootvader van Onno en Ruud een fabriek voor het maken van kaarsen, een soort van waxine lichtjes met de naam “Kabouter lichtjes”. Het vinden en verkrijgen van de juiste soort en kwaliteit lont in de kaars was niet eenvoudig. De 1e wereldoorlog had veel bedrijven de kop gekost. Helaas… voor nu is meer niet bekend.

Wegopbrekingen en Diefstallen van alle tijden, ook in 1912.

Het NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND VAN DINSDAG 9 JULI 1912.
Verbreeding-Vijzelstraat te Amsterdam

Nu de Burgemeester van zijn verlof is teruggekeerd

Men zal zich herinneren, dat door den gemeenteraad is besloten het eerste gedeelte van de Vijzelstraat, tussen Singel en Heerengracht, aanzienlijk te verbreden, door onteigening van de huizen aan de evenzijde der straat. Thans verneemt De Fakkel (officieus weekblad 1912-1918), dat binnenkort de onteigening van de geheele overige Vijzelstraat (even nummers) aanhangig gemaakt zal worden, teneinde de gehele straat zoo spoedig mogelijk op 22 meter breedte te kunnen brengen.
Het toenemend verkeer, het leggen van een tweede tramlijn (lijn 16) door de Vijzelstraat en de dringend noodzakelijke ontlasting van de Leidsestraat zijn factoren, die de onteigening der geheel Vijzelstraat spoediger ter hand hebben doen nemen, dan aanvankelijk ten stadhuize in het voornemen lag.

Meer dan 40 percelen zullen in de onteigening begrepen zijn, omdat ter verkrijging van den noodigen bouwgrond aan den nieuwen, verbreeden verkeersweg, ook enkele percelen om de hoeken in de onteigening begrepen zullen worden. In aansluiting hiermede vernemen wij dat deze zaak voor een drietal weken ter sprake is geweest in de commissie van bijstand voor publieke werken. Algemeen was men van meening, dat de verbeteringen het tweede gedeelte van de Vijzelstraat binnenkort zal moeten geschieden, waarom werd aangedrongen op uitvoering van het te dezer zake door den directeur van publieke werken opgemaakt plan.

Nu de burgemeester van zijn verlof is teruggekeerd, zal deze quaestie spoedig in de vergadering ter sprake komen.

– o –
en verder.. Inbraak bij de Hr. J.L. Krom, “fabrikant der Kabouter nacht-, en theelichtjes”

Het NIEUWSBLAD VOOR NEDERLAND VAN DINSDAG 9 JULI 1912.

INBRAAK
“Politie meent, dat men met mannen “van het vak” te doen heeft”.

Toen zondagmiddag omstreeks 2 uur de heer Swaan, chef der Kon. Ned. Glasfabriek Bouvy, gevestigd Keizersgracht 403, zijn kantoor binnentrad om de post na te zien, bemerkte hij, dat ongenoode gasten bezoek aan zijn kantoor hadden gebracht. De rolschuif van zijn lessenaar was met een beitel finaal uitgebroken en de papieren, welke het bureau bevatte, waren naar een aangrenzend vertrek gebracht en op den grond gedeponeerd. De inbrekers hebben hier blijkbaar naar geld gespeurd, want naast de papieren op den vloer waren sporen van eenige afgebrande kaarsen, uit het magazijn meegenomen, te bemerken.
Ook een andere lessenaar was deerlijk gehavend. Door het uitsteken van enige deurtjes hadden de heeren beslag gelegd op de kleine kas, bedragende ongeveer fl. 20,–., terwijl uit het bureau der boekhoudster voor een bedrag van fl. 10,–. aan postzegels was ontvreemd.

Tevergeefs is echter getracht de brandkast te forceren. De kruk was finaal afgebroken en eenigen krassen op de verf der deur bewezen, dat men zijn best had gedaan om haar te forceren. Evenwel is de deur niet bezweken en op ’t ogenblik kan zij nog niet geopend worden. De dieven zijn, na nog een twaalftal diamantsnijders te hebben meegenomen, dezelfden weg teruggegaan als zij gekomen waren. De heer Swaan belde terstond de politie op, die een onderzoek instelde, waarin vrijwel als vaststaand werd aangenomen, dat de bezoekers door de achterdeur binnengedrongen waren. Ook bij de achterdeur waren sporen van kaarsvet te vinden, echter van een ander soort kaarsen dan die in de magazijnen der fabriek gebruikt worden.

Om 7 uur kwam de heer Krom, fabrikant der “Kabouter nacht-, en theelichtjes” die zijn kantoor in het naburige perceel Keizersgracht 405 gevestigd heeft, de politie waarschuwen, dat ook bij hem sporen van inbraak te vinden waren. Ook hij was gekomen om te zien of er brieven bezorgd waren en bemerkte dat een ruit van een privékantoor uitgelicht was en nu netjes naast de kantoordeur op den grond stond.

Hier was echter niets ontvreemd en de politie denkt dan ook, dat men door de voordeur van den heer Krom is binnengedrongen en zoo over de binnenplaats het glasmagazijn bereikt heeft. Het kaarsvet in de glasfabriek gevonden, bleek afkomstig te zijn van eenige Kabouter nachtpitjes. De afgebrande lucifers, die overal verspreid lagen, zijn van een klein model en afkomstig uit een reclame lucifersdoosje, zoals men wel in sommige sigarenwinkels bij inkoopen toekrijgt. De politie meent, dat men hier met een paar oude bekende mannen “van het vak” te doen heeft.

– o –