Archive for september, 2014

Pruimen, Oh oh . . . als eieren zo groot.

Posted in Fotografie, Lokaal on september 24th, 2014 by Piet Hein Krom – Reacties uitgeschakeld voor Pruimen, Oh oh . . . als eieren zo groot.

Zo groot zijn tegenwoordig de eieren toch niet meer bedacht ik mij. – O – Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eieren zo groot.
‘t Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader ‘t hem verbood.
Het complete liedje is van Hiëronymus van Alphen, te vinden op Wikipedia..

Prunus domestica
Prunus Domestica
Als men zijn fruitbomen goed behandelt en liefdevol verzorgt dan laat de fruitboom zich van haar goede kant zien. Trossen lilablauwe overheerlijke pruimen. Alhoewel de Betuwe veelal bekend is vanwege zijn appels, peren en de grote donkerrode kersen, die knappen in je mond, vindt men er ook pruimen.
Prunus-2a
Zoals Rivierenland.nl in duidelijke letters schrijft; Zien, Doen en Beleven. En . . Na een stille nacht ontwaken tussen rivieren en boomgaarden. Zie daarvoor ook de Evenementen kalender Rivierenland voor de vele fietstochten, leuke restaurantjes en zo veel meer.
Onderwg komt u dan zeker de Prunus Domestica tegen.

Vandaag 70 jaar.

Posted in Familie on september 9th, 2014 by Piet Hein Krom – Reacties uitgeschakeld voor Vandaag 70 jaar.

1607_054C

Vandaag 70 jaar. Mijn pap. Ik besef mij dat het bijzonder is, maar nog meer is het . . dat oneindige ouwehoeren met elkaar over werkelijk van alles. Wat er om gaat in de wereld, gedragingen van onszelf en naar elkaar toe. Over zijn ondernemerschap jaren geleden, over hoe we er nu in staan als ondernemer in deze tijd.

Waardevolle herinneringen en toekomstplannen. En ook zolang ik mij kan heugen over vitaminen, “wat is goed voor jou” en mindset. Uiteindelijk is hij degene die mij onbewust heeft laten kijken naar wat er in het lijf gebeurt wanneer je ongezond in het leven staat. Zowel in levensvreugde als in voeding.

We leren samen door de jaren heen en dat maakt de aankomende 70 jaar smullen.
Ik verheug mij, Marnie.

Andries de Jong

Posted in Andries de Jong, Familie historie on september 8th, 2014 by Piet Hein Krom – Reacties uitgeschakeld voor Andries de Jong
Wapen van Nieuwer-Amstel

Wapen van Nieuwer-Amstel

Andries de Jong, touwslager in Amsterdam, wonende aan het Schapenplein (later Muntplein) kocht in 1825 in Nieuwer-Amstel een tweetal boerenhofsteden en weilanden gelegen langs de westelijke oever van de Amstel tussen Ouderkerk a/d Amstel en het landgoed “Oostermeer”. Deze twee boerenhofsteden waren “Meerland” en “Vischmeer”, gelegen aan de Amsteldijk aan de westelijke kant van de Amstel,wijk D 38 resp. 39.
“Oostermeer” was toen wijk D nummer 40. “Oostermeer” was vele jaren in bezit van de burgemeestersfamilie Kruimel. Joan Gerard Kruimel, burgemeester van Ouder-Amstel, kocht het landhuis in 1807 voor fl.9.800, terwijl de boerderij met dezelfde naam gekocht werd door Albertus Veldhuijzen (bron: Wikipedia,Oostermeer)..
Alle onroerende goederen van Andries de Jong bevonden zich in Nieuwer-Amstel, kadaster sectie I; op de kaart van het kadaster uit 1832 staan deze alle vermeld, t.w.395 t/m 400, 401 t/m 422, 443 t/m 473, 476, 478 en 479. Andries overleed op 2 juni 1846 en de onroerende goederen gingen over op zijn weduwe Cornelia Clasina Camps. Zij overleed op 26 September 1855, en daarna verkochten haar erfgenamen, t.w. hun drie kinderen Anna Maria Cornelia de Jong, Andries de Jong jr en Johanna Louise de Jong alle onroerende goederen. Bij deze verkoop via een veiling op 5 januari 1856 staat bij Andries en zijn zoon de vermelding rentenier.(aktes notaris J.W. Roeloffs Valk 5/1/1856).

XXXXXX kadasterkaart Nieuwer-Amstel 1832, met “Meerland” op kavel 1459, en “Vischmeer” op kavel 1449

“Meerland” (kadaster nummer I 459) werd gekocht door Klaas Gelein, veenman uit Aalsmeer, 52 jaar oud, voor fl. 1.656, en de andere onroerende goederen w.o. “Vischmeer” (kadaster nummers I 741,742, 742, 443, 445, 449, 452, 453, 454,457, 458, 463 en 684) gingen naar Pieter Houweling, meester scheepstimmerman uit de Bullewijk, Ouder-Amstel, ca. 60 jaar oud, die daarvoor fl. 12.603 betaalde. Wei werd bedongen dat de opstal bij de huismanwoning op kavel I 743 zou worden afgebroken. Door herverkaveling en herontwikkeling van kavels werden de nummers van wijk D later hoger (omdat er adressen bijkwamen), bij v. bij verkoop van de hofstede “Meerland” in 1900(akte notaris P.W. Noorweegen 24 september 1900 waarbij vijf woningen ontstonden waren de adresnummers D 69,70,71,72,73. De verkoper was de familie Kruimel, die in 1883 daar eigenaar van waren geworden; ook het landgoed “Oostermeer” verkochten (adres toen D75/76, kadaster I 427 t/m 442, akte notaris P.W. Noorweegen 29 september 1900) zij toen. Koper was de Amsterdamse makelaar J.W.H.van Staa voor fl. 34.000, namens Jan Hendrik Marlof, die er maar kort heeft
gewoond. (Geschiedenis buiten “Oostermeer”, Wikipedia).
“Vischmeer”werd verkocht in 1912 (akte notaris F.H. van den Helm 10 juli 1912, toen hofstede geheten. De kavelnummers van de hofstede en de weilanden waren door verkaveling niet meer herkenbaar. Bij deze verkoop behoorden ook een tiental woningen die gebouwd waren door de verkoper, Jacob Pinehas Wolff, voormalig sigarenfabrikant ( die woonachtig was in Parijs, en daarvoor in Amsterdam had gewoond) op kavels van/bij de voormalige boerenhofstede. De hofstede bracht op fl. 5.750 en werd gekocht door de architect Gerrit van Arkel uit Abcoude (akte notaris H.Wertheim 10/7/1912). In de akte staan geen adresnummers..

Ouderkerk en de Amsteldijk met “Meerland” en “Oostermeer”, kaart uit 1879

In 1930 werd “Oostermeer” gekocht door de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die daar zijn befaamde collectie onderbracht. Toen dat stuk van de Amsteldijk Amsteldijk-Noord, Nieuwer-Amstel/Amstelveen ging heetten werd het adres van “Oostermeer” Amsteldijk-Noord 36/37.
“Oostermeer”, thans Amsteldijk-Noord, Amstelveen “Vischmeer” of een gedeelte daarvan was bewoond tussen 1841 en 1856 door Gerrit Griffioen, veehouder, afkomstig uit Baambrugge. In het bevolkingsregister van Nieuwer-Amstel staat inderdaad bij hem als adres Amsteldijk wijk D 39. Gerrit kreeg een groot aantal kinderen uit twee huwelijken; een van die kinderen uit het eerste huwelijk was Jan Griffioen, geboren in 1841 in Kockengen. In 1856 ging Jan,hij was toenl5 jaar, terug naar Baambrugge met zijn vader. Maar in 1860 vestigde JanGriffioen zich op de boerenhofstede “Zorgmeer” aan de Amstelveenscheweg. Daar woonde de veehouder Abraham Verburg met zijn tweede vrouw Lukkea Albers en
zijn twee jongste kinderen Maria en Hendrik. In 1866 trouwde Jan Griffioen met Maria Verburg. (De verdere geschiedenis van hen is vermeld in “Boerenhofstede en Veehouderij Zorgmeer”, door Th. Wajer, Oegstgeest). Er waren veel contacten tussen de Verburgs en de Griffioens die beiden tot dezelfde christelijk gerelbrmeerde kerk behoorden.
De belangstelling voor “Vischmeer” ontstond omdat Gerrit Griffioen daar bij zijn tweede huwelijk ook als getuige had zijn zwager Klaas Verburg (getrouwd met een zus van Gerrit’s tweede vrouw), die een broer was van de Abraham Verburg, de schoonvader van Jan Griffioen zoals boven vermeld. Dus kenden die families Griffioen en Verburg elkaar al veel langer; ook behoorden zij beiden tot de christelijk gereformeerde kerk. De vraag blijft welk gedeelte van “Vischmeer” bewoond werd door de Griffioen familie, of ze daar een veehouderij hadden, en welke pacht zij betaalden aan Andries de Jong.

juni 2013 dr Th.A.J.W.Wajer

Een leuke kaart voor zijn lieve zoon

Posted in Algemeen, Familie historie on september 1st, 2014 by Piet Hein Krom – Reacties uitgeschakeld voor Een leuke kaart voor zijn lieve zoon

image003
Ze speelden vast niet met een iPhone of een iPad. Serieus is het wel. Eén knaapje staat er wat beteuterd bij. Gezien het plankje waarin een spijker met daarnaast een houtje speelden zij misschien Castië of Kastie?
Tot de jaren 1960 werd het in Noord-Holland nog regelmatig op straat gespeeld.
image001
Hoe verwonderlijk met de postzegel! In 1912 stond er een 1 in de zegel, de kosten voor het wegbrengen van een postkaart. Zo op het oog lijkt er weinig verschil. Maar helaas. . het was toen de waarde van de zegel en wel 1 cent.
Heden ten dage staat opnieuw een nummer in de zegel maar geeft niet de waarde aan. Is gedaan om het toch minder ingewikkeld niet makkelijker te maken. Zegel nummer 1 is de zegel voor verzending van een postkaart of enveloppe t/m 20 gram. Foei. . deze zegel kost 0.68 euro in december 2014. Omgezet naar waardevaste Oud-Hollandse centen moet men er 143 neerleggen voor 1 zegel nummer 1. In die tijd werd de post in de grote steden wel 3-4 per dag bezorgd, dat is nu niet meer zo! Maar wel 2 – 3 keer, en da’s per week.