Nieuwjaarstoespraak

In het komend jaar moeten we de handen in elkaar slaan om de schouders eronder te zetten teneinde een draagvlak te creëren voor het inkleuren van onze identiteit en het afkaarten van de beleidsruimte om op het snijvlak speerpunten te formuleren volgens het principe van integraal management, waarbij we top-down een fundament leggen onder het bottom-up proces dat een aanzet vormt om middels een blauwdruk onze eigen broek op t echoden en beleidsmatig te bouwen aan de toekomst die nog vóór ons ligt en die we collectief en synergetisch het hoofd zullen bieden aan de hand van een stappenplan waarmee we in dialoog met de veranderende samenleving een charme-offensief in het garen hangen om netwerkend en zwaluwstaartend het voortouw te nemen bij het bovenaan de agenda te plaatsen van onze toegevoegde waarde, in euro’s maar exclusief btw. We zetten onszelf op de kaart, we positioneren, maar verliezen de realiteit niet uit het oog. Bij dit alles worden we misschien opgeheven, maar dit gebeurt met behoud van kwaliteit.
met dank aan K. Soudijn – NRC