Familie Kromm te Schotten in Hessen.

Bij onderzoek is gebleken dat deze familie afkomstig is uit het stadje Schotten in Hessen. Aldaar komen naamgenoten reeds in 1579 voor blijkens een lijst van belastingplichtigen. De naam Kromm werd in die tijd op vele verschillende manieren geschreven, vaak ook in 1 familie. Zoals Crom, Cromm, Gromm(e), Kromen en Krommen. Dit werd gedaan om onderscheid te behouden daar veelal in de andere families Kromm ook dezelfde voornamen veelvuldig worden gebruikt.


Het wapen werd ontworpen in 1979. De vogel werd ontleend aan het wapen van Schotten en het touwslagerswiel aan de sinds 1800 door de verschillende leden van deze familie te Amsterdam uitgeoefende beroep.
De handgemaakte tegel is door mij gemaakt en beschilderd door de kunstenares Els Cnossen.